RP | RolePlay
Pojem roleplay znamená hraní role za vlastní vymyšlenou postavu s vlastním příběhem. Postava dělá to, co byste dělali vy v reálném životě -> tj. nebudete skákat po autech, jezdit na silniční motorce po skalách. 

/me
Popisuje činnost která postava vykonává a a nahrazuje animaci, kterou nelze provést pomocí F3.
Příklady:
/me vytahuje z kabelky peněženku a podává doklady
/me vytahuje z kufru náhradní kolo a tlačí ho kolem auta
/me prohlíží si snímek

/do
Doplňuje /me -> očekává se reakce druhého hráče. Rozšiřuje popis situace. Do /do se nikdy nelže!
Příklady:
/do jsou doklady pravé?
/do na talíři je řízek s bramborovou kaší
/do nedýchá, krvácí z levé ruky.
Příklady s /me:
/me prohledává – /do co našel? – /do peněženku, mobil, klíče
/me kontroluje stav – /do jaký je?
/me kouká na snímky z RTG – /do co vidí? – /do zlomenina levé ruky

/try
Náhodně vygeneruje odpověď ANO / NE. Funguje jako /do

/doc
Odpočet. Max. 50.
Např.: /me mění pneumatiku – /doc 10

IC | In character
Vše co se odehrává ve hře. Interakce vaší herní postavy.

OOC | Out of character
Vše co se děje mimo vaši postavu/hru. 
OOC chat -> slouží pouze k nutným zprávám! V žádném případě neslouží ke komunikaci mezi hráči, nebo řešení IC věcí.

Mixing
Míchání OOC do IC. Např.: “koukej co napsal do chatu” / “admina sem”. Přísně zakázáno! Slova typu: “letenka, číslo bot, evropa, dresing, sval, bůh, apod” které narážejí na reálný život jsou zakázáno používat.

PT | Peace Time
Mírový čas může vyhlásit pouze členové A-teamu. V případě, že na serveru není žádný sheriff, tak je automaticky vyhlášen PT. Během této doby je zakázána jakákoliv nelegální činnost (Např.: prodej drog a zbraní, přepadávání, únos apod.)

Combat Log
Odpojení během RP akce. Hráč je povinen dohrát jakoukoliv RP situaci a případné spory dále řešit s A-teamem na discordu (vždy až po daném RP).
Odpojení z dead screenu.

PK | Player Kill
Zabití, nebo smrt postavy, které vyplyne z RP. Když dáte PK jinému hráči, musíte napsat do OOC: /p “IC jméno hráče”. V případě, že útočník nenapíše – PK je neplatné a hráč si vše pamatuje. RP akce by měla trvat alespoň 20 minut. Když dostanete PK, pamatujete si hodinu reálného času pouze minimální nedůležité věci z předchozího RP. Po uplynutí doby si můžete vzpomenout co se dělo, ale pouze tak, aby jste tím nedokázali kdo vám to provedl.

CK | Character Kill
Udělení CK, čili trvalé smrti může být provedeno pouze po náležitém schválení A-teamem. Pokud nebylo schváleno je považováno pouze za PK. CK by mělo předcházet dostatečně dlouhé RP z kterého vyplynou důvody k smrti. CK může kdokoliv překazit. V případě, že chcete někomu dát CK, je vám schváleno a během této doby vás zabije on, tak máte CK vy.
Zaerpení CK bez schválení bude trestáno.

VK | Vehicle Kill
Platí totéž co pro CK. Permanentní zničení auta. Musí být schváleno A-teamem.

Revenge Kill
Zabití hráče hned po PK. Zaútočit můžete až po 12ti hodinách po PK. Náležitě si musíte zjistit kdo vám to PK udělil. Odplatu si musíte dobře připravit.

Fear RP
Nikdo si nebude hrát na superhrdinu, který vyrostl ve válce a ničeho se nebojí. Rpí se přirozený strach ze smrti a podle toho v ohrožení jednáte.

RP Injuries
Rpení zranění. Nejste skála která vydrží každý náraz od auta, nebo vyváznout bez zranění během autonehody.
Pokud je EMS na serveru, žádejte o EMS! Pokud není, počkejte na cooldown!

Cop Baiting
Zákaz provokace státních ozbrojených složek (BCSO a Marshals), pokusy o vyvolání honičky nebo přestřelky bez pádného RP důvodu. V případě, že si myslíte, že máte pádný důvod, doporučujeme požádat někoho z A-teamu o sledování celé akce, aby se předešlo případným hádkám.

Passive RP
Vždy se v RP chovat, jako byste byli v reálném světě. V každé frakci a objektu je příhodný počet lidí a hráč se bude chovat tak jak má, i když je na serveru sám. Passive znamená i zaerpení nepřítomného doktora.
Příklady:
– Nezaútočím na sherifa, který převáží člověka do vězení, když vím, že je sám
– Doktora zaerpit pomocí /me,/do (/me přichází doktor, /me ošetřuje rány)

MetaGaming
Pokud se dozvíte nějakou IC informaci mimo hru, nesmí být použita ve hře! Platí i pro stream snipe. 

PowerGaming
Dělání nereálných věcí. Nejste hulk aby jste zvedali auta.

Bunny Hopping
Skákání za účelem rychlejšího pohybu. Je zakázáno a trestáno!

AssPulling
Vytažení předmětu který nemůže být uschován v kapse. (Např.: AK, baseballová pálka, kanystr) – musí být vytaženo za pomocí RP (/me vytahuje kanystr z kufru)

Trolling
Je zakázáno provokovat hráče za účelem vyvolání OOC šarvátky, nebo úmyslné poškozování RP. Je přísně zakázáno a trestáno!

Water Evading
Útěk pomocí vody -> útěk od břehu. Při úniku státních složek je zakázáno uplavávat!

Advertising
Zákaz propagování jiného serveru, nebo stránky.

KOS | Kill on sight
Zabití na potkání, bez předešlé RP akce.

RDM | Random deathmatching
Vícenásobné zabití na potkání, bez předešlé RP akce.

VDM | Vehicle deadmatching
Přejíždění hráčů bez předešlé RP akce. Můžete to použít v rámci sebeobrany. Např: Sedíte v autě, před vámi stojí hráč který na vás míří pistolí, a vy ho přejedete. Pokud člověk má k tomu RP důvod, není to KOS/RDM.

Gross
Tento typ RP je povolený jen za určitých podmínek, které musejí být vždy dodrženy.
Při provádění Gross RP doporučujeme přizvání dohledu admina z důvodu pohlídání situace.
1.) Musí být schválen všemi přítomnými hráči bez vyjímky.
2.) Pokud si to během RP kdokoliv rozmyslí, musí být gross RP okamžitě ukončen.
3.) Gross smí probíhat pouze na místě, kde nehrozí, že se tam objeví náhodný hráč. Pokud se to i tak stane, tak musí být gross okamžitě ukončen – dokud hráč neopustí oblast nebo nedá také souhlas.
Za Gross RP se považuje: 

  • Znásilnění
  • Kanibalismus
  • Pedofílie
  • Sexuální obtěžování
  • Mučení a fyzické poškozování