(1 rok = 10 minut irl)

(podmíněné tresty -> 1 den IRL = 1 rok)

§1  Zbrojní průkaz 

 1. Evidence zbraní – Každý občan má povinnost zaregistrovat zbraň kterou nabyl legálním způsobem (zakoupena v gunshopu) na oddělení BCSO kde mu bude na základě Zbrojního průkazu zaevidována. Pokud tak neučiní a bude přistižen s neregistrovanou zbraní bude  potrestán dle §5 e) tzls. 

§2 Obecné trestné činy

 1. Výtržnosti a pobuřování – 6 měsíců, pokuta 5.000-15.000$ + náhrada škody
 2. Obecné ohrožení veřejnosti – 12-24 měsíců odnětí svobody + 7.500$
 3. Neuposlechnutí výzvy PD/SD – 6 měsíců odnětí svobody nebo 6.000-18.000$
 4. Útěk z místa činu – 24 měsíců + pokuta 8.000$
 5. Bránění spravedlnosti – 6 měsíců + pokuta za výtržnictvý až do výše 25.000$
 6. Vydávání se za příslušníka státních složek a složek IZS (týka se uniforem i úrtavy MV) – 12-24 měsíců vězení a pokuta 20.000$ 
 7. Únik policii nebo policejní hlídce – 18 měsíců, dle prokázání dalších trestných činů nebo přestupků
 8. Podílení se na organizovaném zločinu – 72 měsíců a více, dle závažnosti
 9. Napomáhání zločinu a nabádání k trestné činnosti – 6 – 48 měsíců

§3 Zločiny vůči osobám

 1. Pomluva – pokuta do výše 20.000$ + možná náhrada škody.
 2. Vydírání – 6 měsíců vězení+ pokuta 8.500- 18.000$ + možná náhrada škody.
 3. Křivé obvinění, výpověď – 6 měsíců + pokuta 10.000$
 4. Zločiny založené na diskriminaci/ rasizmus – 12 měsíců alebo pokuta do výši 30.000$
 5. Nepřiměřená sebeobrana – 6-18 měsíců dle závažnosti činu
 6. Napadení – 24 – 36 měsíců + náhrada škody
 7. Napadení policisty nebo veřejného činitele – 24 a více měsíců
 8. Ublížení na zdraví – 24 měsíců + náhrada škody
 9. Těžké ublížení na zdraví – 36 měsíců + náhrada škody
 10. Těžké ublížení na zdraví s následkem smrti – 96 měsíců + náhrada škody (pozůstalým)
 11. Únos a omezení osobní svobody – 72 měsíců a více (vztahuje se například i na rukojmí při loupeži a podobně) + pokuta 15.000$
 12. Provokace PD/SD – 6 měsíců + pokuta za výtržnost
 13. Mučení – 84 měsíců a více, dle závažnosti činu
 14. Zabití – 48 měsíců vězení a náhrada škody (pozůstalým)
 15. Pokus o vraždu – 84 měsíců a náhrada za případné léčebné výlohy + pokuta 50.000$ 
 16. Vražda – 132 a více měsíců, dle stupně závažnosti vraždy (1., 2. a zvláště brutální vražda) + náhrada škody (pozůstalým) + pokuta 60.000$ 
 17. Stalking, obtěžování a pronásledování – Pokuta do výše 20.000$ a při opakování hrozí až 24 měsíců vězení dle závažnosti.
 18. Sexuální zločiny – 36 a více měsíců vězení a odškodnění ve výši 70.000$ a nucené podstoupení léčby.

§4 Dopravní přestupky 

 1. Tuning – je povolen ale každý nestandardní tuning musí být zaregistrován u BCSO (tmavá skla- 80%+, jakákoliv světla a neony. Zakázané neony- blacklight, bluelight, redlight  , nestandardní úpravy- tyre smoke, křídlo přesahující vozidlo není povolen). Za nelegální/neschválený tuning se uděluje pokuta ve výši 4.500$. 
 2. Dopravní přestupky – Určuje pokutu člen bezpečnostných zložiek Blaine County až do výši 8.000$ za jeden přestupek. 
 3. Jízda pod vlivem alkoholu nebo omamných látek – 12 měsíců vězení a pokuta 15.000$ + odebrání řidičského průkazu ( až na 5 dní IRL).
 4. Způsobení dopravní nehody se zraněním – 24 měsíců vězení a více nebo pokuta 2.000- 20.000$. + náhrada škody
 5. Způsobení dopravní nehody s následkem smrti – 48 měsíců vězení,  odebrání řidičského průkazu (až na 10 dní IRL) + pokuta 8.000 – 60.000$.
 6. Maximální rychlost – Maximální povolená rychlost na silnicích dle zákona je 95 km/h v rezidenčních oblastí i mimo ně. Povolená rychlost na dálnici činí 130 km/h. Překročení rychlosti je trestáno pokutou dle sazebníku. Při opakovaném překročení rychlosti hrozí odebrání řidičského průkazu a motorového vozidla až na 5 dní SEČ.

§5 Nedovolené ozbrojování; držení a užívání zbraní

Registrace střelných zbraní, které nejsou volně k zakoupení v Ammu-nation, není možná. Do státu je zakázáno importovat jakékoliv zbraně – neprojdou celní kontrolou. Výjimku na držení zbraní má PD sbor, armáda a speciální složky.

 1. Vyhrožování nebo zastrašování se zbraní – 24 měsíců vězení, odebrání zbrojního průkazu (10 dnů IRL), propadnutí věci a pokuta 15.500$.
 2. Výroba, pašování, obchod a distribuce zbraní – 48 měsíců a více, dle množství a druhu zbraní a odebrání zbrojního průkazu (na 10 dnů IRL) 10.000-30.000$.
 3. Držení nelegálních zbraní – 24 měsíců pro malé zbraně, 24-48 měsíců pro velké + odebrání zbraní a zbrojního průkazu (na 10 dnů IRL) +pokuta 10.000- 30.000$ .
 4. Nelegální ozbrojování (použití nelegální zbraně při nelegální činnosti) – 36-48 měsíců podle množství zbraní + odebrání zbrojního průkazu (na 10 dnů IRL) + pokuta 20.000$
 5. Držení zbraní bez registrace – je dovoleno pouze a jedině na soukromém (nebo pronajatém) pozemku k obraně majetku. Tyto zbraně nikdy nesmí být použity proti bezpečnostním složkám ani při vstupu na pozemek a nesmí být vynášeny mimo takový pozemek. V případě porušení trest dle §5a), c).
 6. Držení automatických, polo-automatických a “AP” zbraní – je povolené iba na výnimku udelovanú kapitánom BCSO. Táto výnimky platí iba pre firmy zaoberajúce sa výrobou, distribúciou zbraní a poskytování bezpečnostních služeb.

§6 Drogy, alkohol a jiné omamné látky

 1. Opilost nebo Intoxikace na veřejnosti – Hrozí až 6 měsíců vězení nebo pokuta 3.000-10.000$
 2. Držení drog – Hrozí vězení až 24-34 měsíců, dle počtu gramů a pokuta 10.000-20.000$.
 3. Pokus o prodej a kúpu drog – 15-36 měsíců vězení a pokuta 10.500 – 25.000$.
 4. Výroba, pěstování, pašování a distribuce drog – 36-60 měsíců vězení + pokuta 10.000- 30.000$

§7 Lovecká činnosť v Blaine County

 1. Pytliactvo – Trestá sa pokutou až do výšky 50 000$
 2. Držanie loveckej zbrane bez špeciálnej registrácie – Tento priestupok sa trestá odňatím slobody až na 24 mesiacov
 3. Lovenie inými zbraňami – Jediná povolená lovecká zbraň je riadne registrovaná mušketa iné zbrane sa nepovažujú za loveckú zbraň a kto použije inú zbraň ako loveckú na lovenie bude potrestán pokutou ve výši 30 000$

§8 Majetková trestná činnost

 1. Vandalismus 
 • Při škodě do 1000$ – pokuta 10.000$ + náhrada škody
 • Při škodě nad 1000$ – až 12 měsíců vězení nebo pokuta až do výše 20.000$ + náhrada škody
 1. Poškození cizího majetku – 12-36 měsíců vězení nebo pokuta až do výše 15.000$, vždy náhrada škody. Jako cizí majetek bude brána i věc, ke které pachatel nedokáže doložit vlastnictví.
 2. Krádež a/nebo nedovolené užití cizí věci – 18 měsíců (dle závažnosti) a pokuta 5.000-15.000$ + náhrada škody (poškození majetku)
 3. Vloupání – 12 měsíců vězení, náhrada škody a pokuta 20.000$
 4. Loupež – 24 a více měsíců vězení, pokuta 10.000- 25.000$
 5. Loupežné přepadení – 36-72 měsíců dle závažnosti činu, pokuta 40.000$ a náhrada škody.
 6. Žhářství – 36 měsíců a více + pokuta ve výši 50.000$ + náhrada škody.
 7. Úplatek a pokus o úplatek – nabídka nebo přijetí čehokoliv cenného (ať už formou platby, daru, předmětu či nemovitosti atd.) výměnou za vliv na veřejného či vládního činitele nebo zaměstnance – 36-48 měsíců vězení a pokuta 30.000- 50.000$.
 8. Padělání (bankovky/dokumenty) – 24-36 měsíců vězení a pokuta podle závažnosti 20.000 – 60.000$.
 9. Kartel – podnikatel který se dopustí kartelové dohody může být uvězněn na 6 měsíců a pokutován ve výši 30.000$

§9 Zvláštní úprava trestních sazeb a zvláštní zločiny

 1. Recidiva umožňuje mimořádné zvýšení trestu při opakované trestné činnosti
 • Obecná (jiný trestný čin) – navýšení trestu
 • Druhová (trestná činnost stejného druhu, např. Majetková – krádež, podvod) – navýšení trestu
 • Speciální (stejný trestný čin za který už byl odsouzen) – dvojnásobný trest
 • Zvláště nebezpečná (zvláště závažné zločiny) – je možné uložit trest přesahující horní hranici trestní sazby maximálního trestu.
 1. Terorismus a teroristické akce – Příprava, napomáhání nebo samotné vykonání terorismu je trestáno doživotním vězením ve věznici se zvláštní ostrahou bez možnosti propuštění a propadnutím veškerého majetku.
 2. Zabití policistou ve výkonu služby – Zabití policistou ve výkonu služby bez protiprávního úmyslu nebo nedbalosti se nepovažuje za vraždu a není postihováno.

§11 Zákon o provozu Motorového vozidla

 1. Odpovědnost majitele vozidla  –  Majitel motorového vozidla nese plnou právní odpovědnost z provozu motorového vozidla. Pokud s vozidlem bude spáchán přestupek nebo trestná činnost nese plnou odpovědnost majitel vozu.

Právo provozovatele – Majitel vozidla nesmí přikázat nebo svěřit samostatné řízení vozidla osobě, o které nezná údaje potřebné k určení její totožnosti