Základní pravidla serveru
Za jakékoliv situace hrát RolePlay a nevybočovat z hraní své postavy, ani když je na serveru minimální počet hráčů. Pouze při probíhajícím eventu, a nebo během tzv. „Peace Time“ nemusíte dodržovat svou roli, pokud to tak Ateam oznámí. Pouze členové Atemu mohou vyhlásit PeaceTime. – Hráč je povinen hrát a dohrát jakoukoliv RP situaci a případné spory dále řešit s admin týmem na discordu (vždy až po daném RP). Během RP může napsat /report vysvětlení situace, ale v RP musí hráč dál pokračovat, pokud Admin nerozhodne jinak. Je výslovně zakázáno slovně napadat ostatní hráče nebo sdělovat svůj subjektivní názor na nekvalitní RP („Hraješ to blbě“, „fail RP“ apod.). Povinností hráče je RP scénu dohrát vždy. – Hráči mají přísně zakázáno dědit věci mezi svými postavami, nebo předávat všechny jiným hráčům před CK. (Např.: Pokud potřebujete ukrýt peníze za Vaši primární postavu a chcete zaRPit, že je posíláte své sekundární postavě = Je zakázáno!). – Zákaz urážek hráčů nebo Ateamu, zákaz rasistických výroků a hanobení jiné rasy. – Zákaz únosu státních složek (EMS, BCSO a FD) v případe, že je na serveru 3 a méně členů ON duty v dané frakci. – Zákaz změny vzhledu, nebo oblečení přes /register bez schválení admina. – V případě, že na serveru není žádný sheriff, tak je automaticky vyhlášen PeaceTime. Během této doby je zakázána jakákoliv nelegální činnost (Např. Prodej drog a zbraní, přepadávání).

– Zákaz krádeží vozidel veškerých státních složek (EMS, BCSD, FD, Marshals). – Střelba za jízdy z pozice řidiče není povolena ani v menších rychlostech. Státní ozbrojené složky smějí střílet pouze v případě, že prošli řádným školením střelby.

– Je zakázáno modování a jakékoliv podvádění ve hře k vlastnímu prospěchu. Například využívání bugů jako duplikování zbraní, peněz a podobně. V případě, že takový bug odhalíte. Jste povinni nahlásit to admin teamu pomocí místnosti #🆘našel-jsem-chybu-nebo-bug na discordu.

– Hráči mají zakázáno propůjčit svůj herní účet jiné osobě za účelem hraní na serveru Country Life. – Zákaz erpení věci, které si nemůžete obstarat v RP (Raketové boty, neprůstřelný oblek, dinamit).

– Přísný zákaz zneužívání pohledu 3. osoby v rámci RP. Pokud je někdo za zdí nebo za jinou překážkou, vy nejste schopni ho vidět!

– OOC chat slouží pouze k nutným zprávám (Odpověď adminovi, oznámení o PK, Informace o něčem co je zaerpené a díky hernímu mechanismu to není vidět). OOC chat v žádném případě neslouží ke komunikaci mezi hráči, nebo řešení RP.

– Zákaz účelného hledání “míst” ostatních frakcí, které nejste součástí (prodej drog, pračka peněz, úkryty atd.).

– Pokud jste zabanování, nebo dostanete kick otevřete si na discordu ticket v místnosti #🎫žádost-o-unban. Chat neslouží k řešení banů/kicků. Je zakázáno si založit v případě banu jiný účet.

RP akce
Zákaz vybočovaní z rola a používání jakéhokoliv tipu OOC komunikace. – Zákaz bezdůvodného odcházení od počítače během probíhající RP akce. – Zákaz odpojení RP akce. V případě technických problémů (Padající hra, problém s internetem atd.) o tom informujte Ateam. – Je povoleno opustit RP akci v rámci RP (například dva lidi se perou na dílně a vy máte strach tak utečete).

– Věci, které jdou uložit do skladu, nebo kufru auta tam musí být náležitě uloženy, pokud je nechcete mít u sebe. Neakceptuje se v těchto případech, to že si uložení věci jen zaerpíte.

– Při honičce se státními ozbrojenými složkami (BCSO a Marshals) je přísně zakázáno uložit vozidlo do garáže a opustit hru do 15 minut po ujetí hlídkám, aby měli RP šanci vás ještě najít. – RP akce se nikdy neskipují, když to neoznámí někdo z Atemu.

Safezony
– Nezpevněná plocha v přední části letiště Sandy Shores a hangár
– Sheriff stanice a parkoviště před stanicí
– Stanice EMS a parkoviště před stanicí
– FD (hasičská stanice) a parkoviště před stanicí
– Autoškola
– Garáže
– Obchody s oblečení, tetování a kadeřnictví
– Ammu-Nation

RP je důležitější než VÝHRA!
Vše co uděláte ve hře se rpí. Proto vše z níže uvedené co by se Vám stalo, tak hrajete jakoby to bylo součástí RP.
Desync -> nabourání do jiného auta, hráče, NPC
Missclick -> zvednutí zbraně, levé tlačítko myši,
Co máte v inventáři, to máte u sebe! -> pokud schováváte u sebe dlouhou zbraň či větší počet nenositelných předmětů, neplatí žádné „já jsem si to zaerpil v /me“
Pokud spadne před vás předmět